Onze nieuwe Smartscreen; weg met de onzin van dimmen!

Onze nieuwe Smartscreen; weg met de onzin van dimmen!

14 augustus, 2023-Leo de Mos & Pim van der Linde

Lekker dimmen!

Lange golf infraroodpanelen die dimbaar zijn komen we vaak genoeg tegen. Op papier lijkt de potentiële energiebesparing interessant, want dat werkt bij een lamp toch ook zo? Helaas is dit bij infraroodpanelen een valkuil, want het dimmen van een dergelijk paneel heeft een directe neerslag op de efficiëntie tot de 4e macht – iets waar we over doen uitweiden in dit artikel. Zodoende sluiten wij dit ‘dimsprookje’ af met de introductie van onze nieuwe, efficiëntere Smartscreen en brengen wij onder de aandacht dat het dimmen van lange golf infraroodpanelen niet handig is.

Het eerste probleem bij het dimmen is dat de temperatuur wordt verlaagd van het warmtelichaam, ofwel paneel. Op deze manier wordt de stralingsbron letterlijk geknepen, waardoor de oppervlaktetemperatuur van het paneel daalt. Daarmee lijkt het typerende doel behaald te worden, als in, dat minder warmte wordt uitgestraald, maar efficiëntie vliegt op dit moment het raam uit – of beter gezegd, het infraroodpaneel. Om de verlaagde stralingswarmte teweeg te brengen, is in verhouding alsnog een flink vermogen nodig.

Laten we de werking van onze Comfortscreens als voorbeeld nemen. Deze zijn vervaardigd van aluminium en bieden i.c.m. onze aluminium hybride weerstand de beste stralingsfactor op ±90 °C. Op dat punt levert de Comfortscreen voldoende lange golf infraroodlicht voor het aanstralen van massa, zodat deze op zijn beurt kan accumuleren (warmte kan ophopen). Vanuit de massa ontstaat vervolgens de secundaire afgifte aan infraroodstraling en daarmee warmteafgifte aan het binnenklimaat.

Hier speelt de wet van Stefan-Boltzman een cruciale rol bij. Deze stelt dat het uitgestraalde vermogen (de lichtkracht) van een voorwerp afhangt van de temperatuur (alsmede de grootte van het oppervlak). Dit is niet evenredig met de temperatuur, maar tot de 4e macht. Iedere daling van één graad resulteert in vier minder delen aan warmte dat opgeleverd wordt.

Stel dat u onze Comfortscreen van 750 watt zou dimmen tot een vermogen van bijvoorbeeld 500 watt, dan daalt de oppervlaktetemperatuur van het paneel en wordt aanzienlijk minder stralingswarmte afgegeven. Dit bereikt het gewenste doel van minder verwarming, doch ten koste van het rendement. Uiteraard is de vraag naar een ‘dimbaar’ paneel niet iets dat wij aan de kant zetten. Om die reden introduceren wij de nieuwe, flexibele Smartscreen met een optimaal rendement onder alle omstandigheden.

Het ontstaan van de Smartscreen

Hoewel de infraroodmarkt aldoor in beweging is, blijft er voor Comfort Heating één constante: wij blijven trouw aan de wet van Stefan-Boltzman. Dit betreft één van de belangrijkste wetten die van toepassing is op infraroodstraling. Om die reden kiezen wij niet voor dimbare panelen, omdat het rendement van onze handgemaakte infraroodscreens een cruciale eigenschap is. Bij een oppervlaktetemperatuur van ±90 °C wordt het optimale rendement bereikt en dat hanteren wij als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.

Over ontwikkelen gesproken: met inachtneming van de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) hebben wij onze Smartscreen het leven ingeroepen. In de goed geïsoleerde woningbouw (bijvoorbeeld nieuwbouw) is het zoeken naar de juiste balans tussen energie en een gezond leefklimaat. Met de propere isolatie in nieuwbouw kan een verwarmingssysteem al snel een overdaad aan warmte creëren. Opvolgend moet de mechanische ventilatie overtollige warmte afvoeren – dat zien wij als energievernietiging.

Zodoende is ons statement een duidelijke: dimmen is energievernietiging! Dankzij de innovatie van onze Smartscreen kan efficiënter dan ooit tevoren met lange golf infraroodstraling verwarmd worden. Dit infraroodpaneel is namelijk opgedeeld in vier slimme vlakken die op basis van de warmtevraag in- en uitschakelen, maar dan wel met de juiste oppervlaktetemperatuur van ± 90 °C. Zo wordt het gewenste rendement bewaard en kan de Smartscreen zijn vermogen reguleren tussen 190, 380, 570 en 760 watt. 

Wanneer de weerstand op temperatuur is, verbruikt de Smartscreen slechts 190 watt met één vlak om de ruimte op conditie te houden – aanzienlijk minder dan gebruikelijke infraroodpanelen. De verlaging van het gevraagde stroomvermogen heeft onze weerstandstechniek te danken aan het PTC-effect. Wanneer de buitentemperatuur kouder is, of de vraag naar een temperatuursverhoging hoger ligt, schakelen de slimme vlakken automatisch bij. Het systeem is daarmee zelfregulerend.

Propere isolatie vereist

Een belangrijke vermelding bij de Smartscreen is dat deze uitsluitend ontwikkeld is voor goed geïsoleerde woningen. Past u een Smartscreen toe in een woning of ruimte met ondermaatse isolatie, dan is de kans groot dat alle vier de slimme vlakken constant zijn ingeschakeld. Het alternatief voor minder goed geïsoleerde woonruimtes is dan de gebruikelijke Comfortscreen.

Valt de Smartscreen correct toe te passen in uw geïsoleerde woonruimte, dan doet u profiteren van onze samenwerking met de importeur van FIBARO JDK Benelux. Met die partij is een slimme software ontwikkeld voor het FIBARO PRO smart systeem. De software bevat het algoritme die de vier slimme vlakken aansturen. Bij aanpassing van de thermostaat wordt automatisch de beste manier van verwarmen gehanteerd, zodat het optimale rendement gehanteerd blijft. Daarmee kunt u blijven genieten van de juiste balans tussen energie, lang golf infrarood en uw portemonnee.

Redactie

Leo De Mos

Eigenaar Comfort Heating

Pim van der Linde

Eigenaar Comfort Heating

Comments are closed.