Rondom-Eco

Rondom Eco film; infrarood is de oplossing

Rondom Eco film; infrarood is de oplossing

10 oktober, 2023-Pim van der Linde

De visie van Andy

Andy Weitjes van Rondom Eco heeft op het gebied van lange golf infrarood een rijke kennis. Hij werkt al jaren uitsluitend met de producten van Comfort Heating. Zijn lange golf infrarood expertise komt voort uit een ruime diversiteit aan projecten, bestaande uit woonhuizen, kantoren, bedrijfshallen en kerken. 

Andy is voornamelijk actief als infrarood dealer in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijsel. In de onderstaande video maakt u kennis met Andy zijn boodschap; infrarood is de oplossing.

Redactie

Pim van der Linde

Eigenaar Comfort Heating

Comfortscreen 12060 - Training

Efficiënt verwarmen met lange golf infraroodpanelen

Efficiënt verwarmen met lange golf infraroodpanelen

28 september, 2023-Leo de Mos & Pim van der Linde

Hoofd-, spot- en bijverwarming

In dit artikel doen we uitleg bieden omtrent de werking van infraroodpanelen en gaan we dieper in op de eigenschappen c.q. natuurkundige werking van lange golf infrarood. Met dergelijk infrarood zijn namelijk drie verwarmingsmethodes mogelijk: hoofdverwarming, spotverwarming en bijverwarming. Daarin wordt onderscheid gemaakt op basis van de ruimte; om precies te zijn ruimtes met een gem. hoogte tot 3 meter. Denk maar aan woonhuizen, appartementen en kantoren. Daar zijn onze Comfortscreens een geschikte keuze voor, omdat ze zich verlenen voor alle drie de verwarmingsmethodes.

Voor het egaal en volledig verwarmen van ruimtes met lange golf infrarood kies je voor hoofdverwarming. Hierbij spelen factoren zoals isolatie, transmissieverliezen en zelfs materialen in de ruimte een belangrijke rol. Daarom hebben we bij Comfort Heating een speciale Power Calculator ontwikkeld die zelfs rekening houdt met verschillende soorten vloerbekleding en hun eigenschappen. Op basis daarvan wordt het aantal benodigde Comfortscreens berekend voor uw doeleinden.
 
Daarnaast is de positionering van infraroodpanelen cruciaal, alsmede een evenredige verhouding tussen het ingebrachte wattage per vierkante meter. Bij hoofdverwarming moeten de panelen gericht zijn op de massa, waarbij de vloer essentieel is om goed aangestraald te worden, zodat deze accumuleert en een egale temperatuur in de ruimte verwezenlijkt wordt.
 

Bij de positionering van infraroodpanelen zien we vaak dat er fouten worden gemaakt. We sommen de voornaamste fouten op in een rij:

 • Montage aan de wand.
  Dit verbruikt circa 30% meer energie, gezien het infraroodpaneel (het warmtelichaam) warmte verliest ten opzichte van het plafond. Het infraroodpaneel is op dat moment deels een convector, waardoor stralingswarmte verloren gaat en aangevoerd moet worden met meer energie (stroom).
 • Plaatsing dicht op een raam.
  Zonder Low-E glas of een kwalitatieve glasfolie gaat er veel straling letterlijk verloren naar buiten door het raam. Verschillende soorten glas, waaronder dubbel glas, triple glas en HR+ glas vertragen dit effect, maar hebben uiteindelijk ook te maken met een verlies.
 • Gericht enkel op mensen.
  Voor hoofdverwarming is het van belang dat het infraroodpanel niet enkel op mensen gericht is. Deze dient gericht te zijn op ruimtelijke massa. Hier haalt men vaak hoofd- en spotverwarming door elkaar.
Bent u inmiddels nieuwsgierig geraakt naar uw opties voor lange golf infraroodverwarming? Vraag gerust een offerte aan voor een passend advies!

Voorkom het "infrarood jojo-effect"

Bij spotverwarming verkiest u duidelijk een positie waar u warmte verlangt. Dit kan bijvoorbeeld boven uw zithoek zijn, uw eetkamertafel of uw thuiswerkplek. U schakelt het infraroodpaneel enkel in wanneer u de warmte verlangt, ofwel er is vraag & aanbod. Dit kan ook in zones opgesplitst worden om bewust om te gaan met uw energieverbruik.

Wanneer de infraroodpanelen voor hoofdverwarming correct zijn gepositioneerd en de verhouding tussen het ingebrachte wattage per vierkante meter en de ruimte correct is, voorkomt u een fenomeen dat wij het infrarood jojo-effect noemen.

Wij omschrijven het infrarood jojo-effect als volgt:

Bij hoofdverwarming wil je genieten van een egale, comfortabele warmte in één ruimte. Bij een incorrecte positionering van de infraroodpanelen zal de installatie vaker in- en uitschakelen, gezien het verlies groter is, omdat er minder massa (vloeroppervlakte) wordt aangestraald. 

Het infrarood jojo-effect van warm/koud en vervolgens weer warm/koud ten gevolge van de vele in- en uitschakelmomenten kan oncomfortabel doen aanvoelen. Bij de juiste verhouding middels een goed advies voorkom je dit infrarood jojo-effect.”

Net wat extra warmte

Als laatste behandelen we bijverwarming. Waar lange golf infraroodpanelen een prima oplossing zijn voor hoofdverwarming – mits je rekening houdt met de juiste verhoudingen -, worden infraroodpanelen vaak gebruikt voor bijverwarming. Steeds vaker komt het voor dat klanten de cv-ketel op een basistemperatuur instellen voor minder gasverbruik.

Infrarood komt dan om de hoek kijken als zijnde bijverwarming om de gewenste comforttemperatuur te bereiken. Ook springen we vaak bij als warmtepompen het niet halen vanwege het wisselvallige weer dat we kennen in Nederland, waardoor de consistentie van dit apparaat niet gewaarborgd kan worden.

Afsluitend is lange golf infrarood een uitmuntend verwarmingssysteem, mits goed toegepast – iets wat overigens voor ieder systeem geldt. Laat uzelf dus goed adviseren, waar u logischerwijs ook voor terecht kan bij Comfort Heating en bij onze verkooppartner Easy Comfort Warmte.

Redactie

Leo De Mos

Eigenaar Comfort Heating

Pim van der Linde

Eigenaar Comfort Heating

Comfort Heating Smartscreen

Onze nieuwe Smartscreen; weg met de onzin van dimmen!

Onze nieuwe Smartscreen; weg met de onzin van dimmen!

14 augustus, 2023-Leo de Mos & Pim van der Linde

Lekker dimmen!

Lange golf infraroodpanelen die dimbaar zijn komen we vaak genoeg tegen. Op papier lijkt de potentiële energiebesparing interessant, want dat werkt bij een lamp toch ook zo? Helaas is dit bij infraroodpanelen een valkuil, want het dimmen van een dergelijk paneel heeft een directe neerslag op de efficiëntie tot de 4e macht – iets waar we over doen uitweiden in dit artikel. Zodoende sluiten wij dit ‘dimsprookje’ af met de introductie van onze nieuwe, efficiëntere Smartscreen en brengen wij onder de aandacht dat het dimmen van lange golf infraroodpanelen niet handig is.

Het eerste probleem bij het dimmen is dat de temperatuur wordt verlaagd van het warmtelichaam, ofwel paneel. Op deze manier wordt de stralingsbron letterlijk geknepen, waardoor de oppervlaktetemperatuur van het paneel daalt. Daarmee lijkt het typerende doel behaald te worden, als in, dat minder warmte wordt uitgestraald, maar efficiëntie vliegt op dit moment het raam uit – of beter gezegd, het infraroodpaneel. Om de verlaagde stralingswarmte teweeg te brengen, is in verhouding alsnog een flink vermogen nodig.

Laten we de werking van onze Comfortscreens als voorbeeld nemen. Deze zijn vervaardigd van aluminium en bieden i.c.m. onze aluminium hybride weerstand de beste stralingsfactor op ±90 °C. Op dat punt levert de Comfortscreen voldoende lange golf infraroodlicht voor het aanstralen van massa, zodat deze op zijn beurt kan accumuleren (warmte kan ophopen). Vanuit de massa ontstaat vervolgens de secundaire afgifte aan infraroodstraling en daarmee warmteafgifte aan het binnenklimaat.

Hier speelt de wet van Stefan-Boltzman een cruciale rol bij. Deze stelt dat het uitgestraalde vermogen (de lichtkracht) van een voorwerp afhangt van de temperatuur (alsmede de grootte van het oppervlak). Dit is niet evenredig met de temperatuur, maar tot de 4e macht. Iedere daling van één graad resulteert in vier minder delen aan warmte dat opgeleverd wordt.

Stel dat u onze Comfortscreen van 750 watt zou dimmen tot een vermogen van bijvoorbeeld 500 watt, dan daalt de oppervlaktetemperatuur van het paneel en wordt aanzienlijk minder stralingswarmte afgegeven. Dit bereikt het gewenste doel van minder verwarming, doch ten koste van het rendement. Uiteraard is de vraag naar een ‘dimbaar’ paneel niet iets dat wij aan de kant zetten. Om die reden introduceren wij de nieuwe, flexibele Smartscreen met een optimaal rendement onder alle omstandigheden.

Het ontstaan van de Smartscreen

Hoewel de infraroodmarkt aldoor in beweging is, blijft er voor Comfort Heating één constante: wij blijven trouw aan de wet van Stefan-Boltzman. Dit betreft één van de belangrijkste wetten die van toepassing is op infraroodstraling. Om die reden kiezen wij niet voor dimbare panelen, omdat het rendement van onze handgemaakte infraroodscreens een cruciale eigenschap is. Bij een oppervlaktetemperatuur van ±90 °C wordt het optimale rendement bereikt en dat hanteren wij als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.

Over ontwikkelen gesproken: met inachtneming van de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) hebben wij onze Smartscreen het leven ingeroepen. In de goed geïsoleerde woningbouw (bijvoorbeeld nieuwbouw) is het zoeken naar de juiste balans tussen energie en een gezond leefklimaat. Met de propere isolatie in nieuwbouw kan een verwarmingssysteem al snel een overdaad aan warmte creëren. Opvolgend moet de mechanische ventilatie overtollige warmte afvoeren – dat zien wij als energievernietiging.

Zodoende is ons statement een duidelijke: dimmen is energievernietiging! Dankzij de innovatie van onze Smartscreen kan efficiënter dan ooit tevoren met lange golf infraroodstraling verwarmd worden. Dit infraroodpaneel is namelijk opgedeeld in vier slimme vlakken die op basis van de warmtevraag in- en uitschakelen, maar dan wel met de juiste oppervlaktetemperatuur van ± 90 °C. Zo wordt het gewenste rendement bewaard en kan de Smartscreen zijn vermogen reguleren tussen 190, 380, 570 en 760 watt. 

Wanneer de weerstand op temperatuur is, verbruikt de Smartscreen slechts 190 watt met één vlak om de ruimte op conditie te houden – aanzienlijk minder dan gebruikelijke infraroodpanelen. De verlaging van het gevraagde stroomvermogen heeft onze weerstandstechniek te danken aan het PTC-effect. Wanneer de buitentemperatuur kouder is, of de vraag naar een temperatuursverhoging hoger ligt, schakelen de slimme vlakken automatisch bij. Het systeem is daarmee zelfregulerend.

Propere isolatie vereist

Een belangrijke vermelding bij de Smartscreen is dat deze uitsluitend ontwikkeld is voor goed geïsoleerde woningen. Past u een Smartscreen toe in een woning of ruimte met ondermaatse isolatie, dan is de kans groot dat alle vier de slimme vlakken constant zijn ingeschakeld. Het alternatief voor minder goed geïsoleerde woonruimtes is dan de gebruikelijke Comfortscreen.

Valt de Smartscreen correct toe te passen in uw geïsoleerde woonruimte, dan doet u profiteren van onze samenwerking met de importeur van FIBARO JDK Benelux. Met die partij is een slimme software ontwikkeld voor het FIBARO PRO smart systeem. De software bevat het algoritme die de vier slimme vlakken aansturen. Bij aanpassing van de thermostaat wordt automatisch de beste manier van verwarmen gehanteerd, zodat het optimale rendement gehanteerd blijft. Daarmee kunt u blijven genieten van de juiste balans tussen energie, lang golf infrarood en uw portemonnee.

Redactie

Leo De Mos

Eigenaar Comfort Heating

Pim van der Linde

Eigenaar Comfort Heating

Comfort Heating - infraroodtechnologie 2

Uitgelegd: de werking van lange golf infraroodpanelen

Uitgelegd: de werking van lange golf infraroodpanelen

3 augustus, 2023-Leo de Mos & Pim van der Linde

Natuurverschijnsel

Lange golf infraroodverwarming, korter omschreven als IR-C, is een natuurverschijnsel. Daarin staat de zon centraal tot het verwarmen van de aarde, ofwel het verwarmen van massa. Natuurkundig omschrijft massa zich als een eigenschap aan materie die een hoeveelheid aan stof bevat. Hoewel wij het graag praktisch omschrijven als zijnde een ruimte, objecten en mensen.

Middels het opeenstapelen van lange golf infraroodlicht op de massa verhoogt de temperatuur van deze massa, met als gevolg dat deze kortstondig hoger ligt dan de omgevingstemperatuur. De massa geeft op zijn beurt weer infraroodstraling (warmtestraling) af aan de ruimte, waardoor de binnentemperatuur van de bijbehorende omgeving verhoogd. Op deze manier komen de temperaturen gelijkmatig uit in de ruimte, waardoor temperatuurverschillen klein zijn.

De besproken massa in dit artikel bestaat uit de ruimte, objecten en mensen. Belangrijke factoren van de ruimte zijn vloeren, wanden en plafonds. Vanuit materiaalkunde heeft Comfort Heating extensief onderzoek gedaan naar het accumulerende vermogen van diverse vloeren, omdat deze een belangrijke factor zijn bij het bepalen van efficiëntie.

Het accumulerende vermogen (de zogeheten thermische massa) van hout is bijvoorbeeld beter dan dat van PVC. Zodoende doet hout lange golf infraroodstraling sneller accumuleren (absorberen). Andere materialen zoals laminaat, tapijt en tegels accumuleren ook goed, waar PVC in sommige gevallen de neiging heeft om te reflecteren vanwege de krasbestendige afwerklaag, waardoor deze minder efficiënt kan zijn.

Overzicht van effect

Om het effect van onze screens te verduidelijken, kunnen we een scenario beetpakken. In dit scenario is er hout aanwezig zoals besproken in het voorbeeld hierboven. Dit kan bijvoorbeeld een parketvloer zijn in uw woonkamer, in combinatie met onze Comfortscreens aan het plafond. Dan kan een scenario zoals het volgende optreden:

 1. U verhoogt uw thermostaat van 17 °C naar 20 °C.
 2. De Comfortscreens activeren en warmen op naar ± 90 °C in circa 7 minuten.
 3. Bij het bereiken van de doeltemperatuur is de balans voor de juiste stralingsfactor bereikt.

Staat u vervolgens onder de Comfortscreen, dan voelt u een directe straling, maar op afstand is dit effect minder. Hier maken we onderscheid tussen spot- en hoofdverwarming, iets waar wij in een toekomstig artikel meer over zullen vertellen.

Als hoofdverwarming straalt de Comfortscreen nu de massa aan, zoals de houten vloer in het gegeven voorbeeld. Hierbij ontvangt de vloer de lange golf infraroodstraling en accumuleert de stralingswarmte. Opvolgend geeft de vloer infraroodstraling af die direct in de ruimte terechtkomt, ofwel er is sprake van een warmteafgifte, met als resultaat dat de lucht opwarmt.

Verder kan omliggende massa, zoals objecten in de omgeving, in zekere mate aangestraald worden door de infraroodstraling afkomstig van de houten vloer. Nochtans blijft de Comfortscreen leidend hierin. De vloer, objecten en mensen werken nu samen om de intensiteit van lange golf infrarood in de ruimte te bewerkstelligen – dit in combinatie met de aanwezige Comfortscreens. Met het accumuleren, de afgifte aan infraroodstraling en vervolgens de warmteafgifte aan het binnenklimaat (de lucht) ontstaat een gelijkmatige temperatuur van 20 °C.

Afsluitend

Het bovenstaande voorbeeld dient u een goed idee te bieden van de natuurlijke werking van lange golf infrarood. Met de screens van Comfort Heating wordt deze natuurlijke techniek gerepliceerd. Daarom is het goed om te weten dat u bij ons kiest voor een kwalitatief infraroodpaneel.

De balans van energie (vermogen), stralingsfactor en het aanwezige materiaal, ofwel omliggende massa, zijn bepalend voor de efficiëntie. Bijkomend is een transmissieberekening een belangrijk aspect, die via onze Comfort Heating Power Calculator uitgevoerd wordt. We passen deze transmissieberekening toe voor zowel lage als hoge ruimtes waar we bijvoorbeeld werken met onze Heatscreens.

Het doel van dit artikel is om de werking van lange golf infrarood zuiver te presenteren. Belangrijk om te weten, is dat de combinatie van vermogen, stralingsfactor en materiaal leidend blijft om efficiënt en doelbewust te verwarmen met lange golf infrarood. Dan hebben we nog niet gedetailleerd gesproken over intensiteitsverdeling, iets waar we ongetwijfeld op terugkomen met een toekomstig artikel.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze diverse lange golf infraroodscreens? Laat gerust een reactie achter.

Download artikel: Comfort Heating – uitgelegd de werking van lange golf infraroodpanelen

Redactie

Leo De Mos

Eigenaar Comfort Heating

Pim van der Linde

Eigenaar Comfort Heating